Co dělat, když PRŠÍ?

Reklama

Vlastivědné muzeum Jesenicka

vlastivedne muzeum jesenicka

V současné době jsou v prostorech Vodní tvrze umístěny stálé muzejní regionální expozice historie, geologie a fauny a flory Jesenicka. V roce 2012 byla otevřena unikátní stálá expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku. Navíc jsou v muzeu dva prostory pro příležitostné výstavy, přednášky nebo komorní koncerty.

http://www.muzeum.jesenik.net/
http://www.jesenik.org/firmy/o129-jesenicko-jesenik/k2223-kultura/3182-vlastivedne-muzeum-jesenicka.html
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/vlastivedne-muzeum-jesenicka

Jeskyně Na Pomezí

jeskyne na pomezi

Největší zpřístupněný jeskynní systém v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými, místy vysokými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. Celková délka jeskynního systému je asi 1700 metrů, délka turistické trasy činí 390 m s dobou prohlídky 45 minut. Průměrná teplota v jeskyních je 7,7°C, vlhkost ovzduší 99%.

http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-pomezi/
http://www.jeseniky.net/jeskyne-na-pomezi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_Na_Pomez%C3%ADa

Jeskyně Na Špičáku – Písečná

jeskyne na spicaku

Jeskyně Na Špičáku se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. První písemná zmínka pochází z roku 1430 (Anthonius Wale). Jeskyně sloužila často jako úkryt, o čemž svědčí četné epigrafické nápisy na stěnách (nejstarší z roku 1519). Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech (mořské usazeniny, stáří 350–380 milionů let). Vývoj krasových prostor byl výrazně ovlivněn tavnými vodami ledovce, které daly jeskyni konečnou podobu a chodbám charakteristický srdcovitý profil. 220 metrů dlouhá prohlídková trasa je bezbariérová.

http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-na-spicaku/
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=3&kat=11&sluz=54&pol=593
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_Na_%C5%A0pi%C4%8D%C3%A1ku
http://www.ejeseniky.com/jeskyne-na-spicaku

Muzeum Vincenze Priessnitze – Lázně Jeseník

muzeum vinceze priessnitze

Stálá expozice Vlastivědného muzea Jesenicka věnovaná Vincenci Priessnitzovi prostřednictvím bohaté sbírky dokumentů i předmětů představuje život a dílo léčitele, který v mnohém překonal svou dobu. Návštěvníci si mohou prohlédnout například jeho cestovní pas, rodinné šperky nebo knihy o vodoléčbě. V muzeu je umístěná také Priessnitzova figurína v životní velikosti nebo maketa lázní z 19. století.

http://www.jesenik.org/firmy/k2225-kultura-muzeum/2531-muzeum-vincenze-priessnitze.html
http://www.jeseniky.net/muzeum-vincenze-priessnitze
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/muzeum-vincenze-priessnitze

Zámek Jánský vrch – Javorník

zamek jansky vrch

Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch se nachází v nejsevernějším výběžku olomouckého kraje při hranicích s Polskem. Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dimunantu Javorníku i celé rovině v okolí polských měst Paczkowa, Otmuchowa a Nisy. Historie zámku je spojena biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348.

http://www.janskyvrch.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nsk%C3%BD_Vrch_%28z%C3%A1mek%29
http://www.jeseniky.net/zamek-jansky-vrch

Pivovar Holba – Hanušovice

pivovar holba

Exkurze po Pivovaru Holba v Hanušovicích. Minimálni počet osob ve skupině 10, maximální 50. Zjistíte jakým způsobem se u nás připravuje pivo a na závěr můžete vyzkoušet jeho kvalitu v naší stylové pivovarské restauraci!

http://www.pivovarskemuzeum.cz/clanek/exkurze-v-pivovaru-holba/6/
http://www.holba.cz/
http://www.jeseniky.net/pivovar-holba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar_Holba

Ruční papírna – Velké Losiny

papirna velke losiny

Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena Janem mladším ze Žerotína, který vrchnostenskou papírnou rozšířil hospodářské podniky svého panství. První archivní zmínkou o papírně je smlouva z 25. března 1596. V současné době patří ruční papírna ve Velkých Losinách mezi nejstarší provozované ruční papírny v Evropě pracující na komerční bázi. Její výrobky jsou prodávány nejen na tuzemském trhu, ale jsou také vyváženy do celého světa. V objektu papírny je kromě Muzea ručního papíru zřízena i galerie, v jejíchž prostorách jsou prezentována výtvarná díla spjatá s ručním papírem nebo se zdejším regionem.

http://www.rpvl.cz/
http://www.velke-losiny.cz/rucni-papirna/
http://www.jeseniky.net/rucni-papirna-velke-losiny

Zámek – Velké Losiny

zamek velke losiny

Na dolním okraji obce Velké Losiny stojí překrásný zámek, který je jednou z nejkrásnějších ukázek moravské renesanční architektury. Temnou stránkou zámku je, že v 17. století neblaze proslul čarodějnickými procesy. První zmínky o stavbě na území dnešního zámku sahají do období gotiky, kdy zde vnikla původně vodní tvrz v gotickém slohu. Na konci patnáctého století v roce 1496 se celé losinské panství dostalo do podrůčí pánů ze Žerotína. Starobilá gotická tvrz brzy přestala vyhovovat vysokým nárokům šlechticů, a proto ji roku 1531 nechali přestavět v honosný renesanční zámek.

http://www.zamek-losiny.cz/
http://www.velke-losiny.cz/renesancni-zamek/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A9_Losiny

Muzeum Hornictví – Zlaté Hory

muzeum zlate hory

Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Budova patří mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny Zlatých Hor. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku. Expozice jsou rozmístěny v celé budově muzea. Vzhledem k tomu, že tato budova je památkově chráněným objektem, nebyl zde vybudován bezbariérový přístup.

http://www.zlatehory.cz/mestske-muzeum/d-305493/p1=36168
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=3&kat=11&sluz=49&pol=611
http://www.turistika.cz/vylety/zlate-hory-muzeum-expozice-hornictvi

Reklama

Odpočinek:

Kino Pohoda – Jeseník

kino pohoda

http://www.mkzjes.cz/
http://www.jeseniky.net/kino-jesenik
http://www.jesenik.org/firmy/2064-kino-pohoda.html

Divadlo Petra Bezruče – Jeseník

divadlo petra bezruce

http://www.mkzjes.cz/
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=2&kat=4&sluz=88&pol=2650
http://www.v-jesenikach.cz/firmy/k1390-kulturni-zarizeni-divadla/3053-divadlo-petra-bezruce.html
http://www.jesenik.org/firmy/918-divadlo-petra-bezruce.html

Kavárnička – Jeseník

kavarnicka na namesti

http://www.jesenik.org/stravovani/k3127-kavarna/38817-kavarnicka-na-namesti.html
https://www.facebook.com/pages/Kav%C3%A1rni%C4%8Dka-Jesen%C3%ADk/497822390228700

Zdravá Kavárna – Jeseník

zdrava kavarna

http://zdrava-kavarna.eu/
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=1&kat=8&sluz=76&pol=1158
http://www.akcevjesu.cz/?doc_id=1&place_id=68

Kavárna v rodném domě – Lázně Jeseník

Kavárna Sofia – Lázně Jeseník

kavarna sofie

http://www.priessnitz.cz/volny-cas/2218-kinokavarna-sofie.html
http://www.jesenik.org/stravovani/o129-jesenicko-jesenik/k3127-kavarna/3626-videokavarna-sofie.html

Kavárna Dobrý Časy – Jeseník

kavarna dobry casy

https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-Dobr%C3%BD-%C4%8Casy-1021779287861803/

Kavárna Ennea – Jeseník

kavarna ennea

https://www.facebook.com/enneaa

Coffee Natura Bar – Jeseník

Coffee Natura Bar

https://www.facebook.com/naturabarjesenik/

Zábava:

Bowling squah centrum – Jeseník

bowlnig centrum

http://www.bowlingjesenik.cz/
http://www.jesenik.org/stravovani/o129-jesenicko-jesenik/3694-bowling-centrum-jesenik.html
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=2&kat=4&sluz=4&pol=270

Relax centrum – Domašov

relax centrum domasov

http://www.relaxdomasov.ic.cz/
http://www.bela.cz/relaxcentrum-domasov/ms-3188/p1=3188
http://www.jeseniky.net/relax-domasov

SkiLand – Ostružná

muzeum vinceze priessnitze

http://www.skiland.cz/
http://www.ejeseniky.com/horsky-hotel-skiland-ostruzna
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=2&kat=8&sluz=18&pol=3121
http://www.ceskehory.cz/ubytovani/rekreacni-areal-skiland-ostruzna.html

MC Krteček – Jeseník

materske centrum krtecek

http://www.krtecekjesenik.cz/
http://www.firmy.cz/detail/732170-mc-krtecek-jesenik-jesenik.html
http://www.jedtesdetmi.cz/mc-krtecek-jesenik-564/

Bazén – Lázně Jeseník

bazen lazne jesenik

http://www.priessnitz.cz/
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=4&kat=4&sluz=27&pol=49
http://www.jesenik.org/zabava-jeseniky/o146-jesenicko-jesenik-lazne/k1267-koupani-kryty-bazen/8539-kryty-bazen-v-sanatoriu-priessnitz.html

Bazén – Česká Ves

bazen ceska ves

http://krytybazen.jesenicko.com/
http://www.jesenik.org/zabava-jeseniky/o157-jesenicko-ceska-ves/k1267-koupani-kryty-bazen/8571-aqua-centrum.html
http://www.jeseniky.net/index.php?obl=4&kat=4&sluz=27&pol=48